10.12.2021

துளி - 327

அதையெல்லாம் செய்

இதையெல்லாம் செய்யாதே
ஒரு குழந்தைக்கு சொல்வதைப்போல் சொல்கிறேன்
என் மனதிடம்
எந்த மாறுதலுமின்றி தான்
நினைத்தையே செய்கிறது அது
அடம்பிடிக்கும் குழந்தையாய்.
- சாருமதி.

02.10.2021.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...