10.12.2021

துளி - 326

உன்

கருப்பு வெள்ளைப் புகைப்படம்

என்னுள்

வண்ண வண்ண

கனவுகளை தூவுகிறது.

- சாருமதி.

30.09.2021.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...