7.31.2020

துளி . 294

அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம்
புகழ்ந்தே பேசும் விசுவாசத்தை
விட்டொழி
நண்பா
வா
விவாதிக்கலாம்.
எல்லா கருத்தியலையும்
விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்த
திறந்த மனதோடு
காத்திருக்கிறேன்.

20.06.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...