7.31.2020

துளி . 293

காத்திருக்கிறோம்
துயரங்களை
மறக்க செய்யும்
இன்ப நாளின்
வருகைக்காக...

11.06.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...