7.31.2020

துளி . 299

தூண்டில்.
வேண்டும் என்றால்
வெளிப்படையாக பேசிவிடலாம்
வேண்டாம் என்றால்
மெளனமாக விலகிவிடலாம்.
உள்ளொன்று வைத்து
வேறொன்றை பேசுவதான
பாவனைகள் எதற்கு
சொற்களை தூண்டிலாக
வீசும் நண்பனே
என்னுளிருக்கும் உண்மை
மீன் அல்லவே.

09.07.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...