7.31.2020

துளி . 298

உன்னை நான்
கட்டாயபடுத்த போவதில்லை
எனது அன்பை ஏற்கச் சொல்லி,
நீண்ட நெடுங்காலமாகவே
எனது அன்பு
தனித்தே இருக்கிறது
சுடர்விடும் சூரியனைப் போல்.
உன்னை நான்
கட்டாயப்படுத்த போவதில்லை
என்னை விட்டுவிலகி விடாதே என்று,
சூரியனை பிரதிபலிக்கும்
சந்திரனை போல்
என் மனம் எப்பொழுதும்
பறைசாற்றி கொண்டேயிருக்கும்
உனது பேரன்பை.

07.07.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...