7.31.2020

துளி . 292

அம்மா
ஆயிரம் அர்த்தங்கள்
பொதிந்த
ஒற்றை சொல்.

10.05.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...