7.31.2020

துளி . 292

அம்மா
ஆயிரம் அர்த்தங்கள்
பொதிந்த
ஒற்றை சொல்.

10.05.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 62

  முன் கூறப்பட்ட சாவின் சரித்திரம் - காப்ரியேல் கார்சியா மார்க்கேஸ். முதல் பகுதியை படிக்கும்போது பெரும் குழப்பமாக இருந்த இந்த குறுநாவல் மூன்...