7.31.2020

துளி . 296

உன்னை
பிரிவதில்லையென
பிடிவாதமாகவே
இருக்கிறேன்
பிரியத்தோடு...

01.07.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...