3.12.2018

துளி . 152

மிக சரியாக
செய்கிறாய்
நண்பா
மற்றவர்கள் 
செய்கையில்
எதையெல்லாம்
தவறு
சொன்னாயோ
அதையெல்லாம் ...
போதனை செய்வது
பெரும் போதை
போலும் உமக்கு...

                                      08.03.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...