3.12.2018

துளி . 151

ஒற்றை 
புன்னகையால் 
பல நூறு 
கனவுகளை 
உருக்குகிறாய்..

                                06.03.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...