3.03.2018

துளி . 147

ஈர்க்கப்படுவதைப் 
போலவே விலக்கவும் 
படுகிறேன் அன்பே
உன் பேரழகால்.....

                                      01.03.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...