3.24.2018

துளி . 157

இதிகாச கதாப்பாத்திரத்தின் 
பெயர் தாங்கி நிகழ்கிறது
சாத்தானின் வருகை...

                                             20.03.2018.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...