3.12.2018

துளி . 154

கொடூரமாக
வேட்டையாட படுகிறேன் 
இரவு மிருகத்தால்....

                                        11.03.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...