3.31.2018

துளி . 160

          இரு துருவங்கள்

சந்தேகிக்கிறாய் நீ
உண்மையென நான்
நம்புவதையெல்லாம் ...

சந்தேகமேயில்லாமல்
நம்புகிறேன் நான்
நீ நம்புவதெல்லாம்
உண்மையல்ல என்று...

                                           29.03.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...