2.10.2018

துளி . 133

தனித்திருக்கும் இரவுகளில் 
எதிர்பார்த்து காத்திருந்தேன் 
தேவதையின் வருகைக்காக
எதிர்பாராத திருப்பமாக
என்னிருப்பிடம் தேடி
வருகைபுரிந்தது சாத்தான்...

                                                 05.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...