2.24.2018

துளி . 140

சுற்றுச்சுவருக்கு வெளியே 
காற்றில் அலைகிறது 
மல்லிகை கொடி 
நேசத்தை தேடியலையும் 
ஓர் அபலையை போல....

                                              12.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...