2.27.2018

துளி . 143

உன் மீதான ப்ரியம் 
ஒருபோதும் 
குறையபோவதில்லை 
நீ என்னை 
மறுதலித்த போதிலும்...

                                             24.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...