2.27.2018

துளி . 144

மறுபடியும் 
நிழத்தியிருக்கிறார்கள்
மாபெரும் 
வரலாற்று துரோகத்தை...

                                               24.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...