2.27.2018

துளி . 144

மறுபடியும் 
நிழத்தியிருக்கிறார்கள்
மாபெரும் 
வரலாற்று துரோகத்தை...

                                               24.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...