2.10.2018

துளி . 134

பிரியத்தின் பாதை 
மிக நீளமாகிபோனது
பிரிவை சந்திக்கையில்....

                                      06.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...