2.10.2018

துளி . 135

மகிழ்ச்சியாக 
ஓர் அடிமை சாசனத்தில் 
கையெழுத்திடுகிறேன் 
காதல்வயப்படும் போதெல்லாம்....

                                                              07.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...