2.24.2018

துளி . 142

நிபந்தனையற்ற
மன்னிப்பு
கோறுகிறேன்
நடந்துவிட்ட 
மன்னிக்கமுடியாத
தவறுகளுக்காக
பெருந்துயரை
தரக்கூடியதுதான்
சமயங்களில் பேரன்பும்...

                                                24.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...