1.31.2019

துளி . 215

உடலெங்கும் வலி
மனமெங்கும் ரணம்
நரகத்திலிருந்தாலும்
என் நம்பிக்கையெல்லாம்
எப்போதும் யாராலும்
என் ஆன்மாவை 
அழிக்கமுடியாது என்பதே...
                                  - சாருமதி

                                                 22.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...