1.31.2019

துளி . 214

என் பேரன்பை
புறம் தள்ளியவர்களின்
வரிசையில் சேர
நீயும் ஏன்
ஆசைப்படுகிறாய் அன்பே...
                                  - சாருமதி

                                                 21.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...