1.31.2019

துளி . 214

என் பேரன்பை
புறம் தள்ளியவர்களின்
வரிசையில் சேர
நீயும் ஏன்
ஆசைப்படுகிறாய் அன்பே...
                                  - சாருமதி

                                                 21.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...