1.31.2019

துளி . 217

அருகருகேயிருந்து
ஆரத்தழுவி
கொள்ளவதைக்காட்டிலும்
தூர தூரமயிருந்தாலும்
ஆன்மாவின் பரிசுத்த
பேரன்பில் சங்கமிக்கவே
விரும்புகிறேன் நண்பனே...
                                       - சாருமதி

                                          24.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...