1.31.2019

துளி . 217

அருகருகேயிருந்து
ஆரத்தழுவி
கொள்ளவதைக்காட்டிலும்
தூர தூரமயிருந்தாலும்
ஆன்மாவின் பரிசுத்த
பேரன்பில் சங்கமிக்கவே
விரும்புகிறேன் நண்பனே...
                                       - சாருமதி

                                          24.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...