1.31.2019

துளி . 211

தேவதையின் 
சந்திப்புக்கு பிறகான 
சிறு பிரிவு ஒன்றில்
என்மீது கவிகிறது
நீண்ட நெடும்காலம் 
தன்னித்தேயிருந்த போதும்
என்மீது கவியாத தனிமை...


                                               16.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...