1.31.2019

துளி . 220தேவதையின் 
இருப்பிடம் நோக்கி 
செல்லும் ஒற்றையடி 
பாதை இதுதானோ...

                                       28.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...