1.31.2019

துளி . 216

நேசமிகு சொற்களை 
தேடி அலைகிறேன்
தொடர்பு எல்லைக்குளியிருந்தும் 
தொடர்பு கொள்ளா முடியா 
துயரை சொல்ல....

                                    24.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...