1.31.2019

துளி . 219

அகால மரணம்
விரும்ப கூடாததை
விரும்பியதால்
விரைந்து சென்றாயோ
விருப்பமானவர்களை
விட்டு விட்டு...

                                  27.01.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...