8.16.2022

துளி. 345

அன்பைப் போல் அனாதை வேறு ஏதுமில்லை இவ்வுலகில். 24.05.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...