8.16.2022

துளி. 347

நம்பிக்கை

நான் நம்பாத செயல்
ஒன்றை செய்கிறேன்
என்னை நம்பியவருக்காக... 09.07.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...