8.16.2022

துளி. 343

அற்புதம் அம்மாள்.
பேரறிவுக்கும்
பேரன்புக்கும் பெருமையை ஈந்த பெருந்தாய். 18.05.2022. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...