8.16.2022

துளி. 343

அற்புதம் அம்மாள்.
பேரறிவுக்கும்
பேரன்புக்கும் பெருமையை ஈந்த பெருந்தாய். 18.05.2022. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...