8.16.2022

துளி. 342.

உனக்கு பிடித்த கவிதையை
நான் படிக்க,
எனக்கு பிடித்த பாடலை
நீ பாட,
முடிவில்
நாம் வீழவேண்டும் முடிவில்லா பேரின்பத்தில். 13.05.2022. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...