8.16.2022

துளி. 346

தனிமை                                                                                                                                                                                                                                                                                                    பிரியமானவர்கள்                                                                                                                                பிரிந்து சென்றபின்னும்                                                                                                                  பிரியாது இருக்கிறது                                                                                                                        பிரிய தனிமை.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08.07.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...