8.16.2022

துளி. 346

தனிமை                                                                                                                                                                                                                                                                                                    பிரியமானவர்கள்                                                                                                                                பிரிந்து சென்றபின்னும்                                                                                                                  பிரியாது இருக்கிறது                                                                                                                        பிரிய தனிமை.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08.07.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...