8.16.2022

துளி. 346

தனிமை                                                                                                                                                                                                                                                                                                    பிரியமானவர்கள்                                                                                                                                பிரிந்து சென்றபின்னும்                                                                                                                  பிரியாது இருக்கிறது                                                                                                                        பிரிய தனிமை.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08.07.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...