8.16.2022

துளி. 341

முன்பனி காலத்தில்
நீ நான் நிலா,
பின்பனி காலத்தில்
நான்
நிலா நீ... 16.04.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...