9.27.2018

உரையாடல் . 03

பெண் : நீ என்ன காதலிக்கிறீயா....
ஆண் : ஆமாம்... எப்போதும்
காதலிப்பேன்...
பெண் : ஓ...அப்டியா..
ஆண் : ஆமாம்... நீ....
பெண் : நா காதலிக்கல... ஆனா
ஒன்ன பிடிக்கும் எனக்கு..
ஆண் : ஓ....எனக்கு பைத்தியம்
பிடிக்குது இப்போ...
பெண் : என் கிட்ட பேசாத போ 
ஆண் : ??? ????

                                                  11.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...