9.27.2018

துளி . 186

காதலித்துக் கொண்டே 
இருப்பேன் நீ என்னைக் 
காதலிக்காதபோதும்....

                                                     22.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...