9.27.2018

துளி . 184

இந்தபகலை பதற்றமாக்குகிறது
அறிமுகமில்லா தேவதையின் 
எண்ணிலிருந்து வந்திருந்த 
இரவு வணக்கங்கள்....

                                                 13.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...