9.27.2018

துளி . 190

எண்ணிலடங்கா கனவுகள் 
பூக்கின்றன தேவதையின் 
சிறுவிழி அசைவில்...

                                                   24.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...