9.27.2018

வரி . 09

வாழ்க்கையில் ஏதும் பெருமாற்றம் நிகழவில்லை, ஏமாற்றத்தை தவிர...

                                                                                                                   02.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...