9.27.2018

வரி . 09

வாழ்க்கையில் ஏதும் பெருமாற்றம் நிகழவில்லை, ஏமாற்றத்தை தவிர...

                                                                                                                   02.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...