9.27.2018

வரி . 14

அறிவுக்கும் ஆசைக்குமான போராட்டத்தில் 
ஆசையே வென்று கொண்டிருக்கிறது.

                                                                                  17.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 75.

  நான் படித்த மகாபாரத கதைகள்.   இந்திய மக்கள் எல்லோரும் சிறுவயது முதலே ராமயணம் மற்றும் மகாபாரதம் சார்ந்த கதைகளை கேட்டுதான் வளர்கிறார்கள். ...