9.27.2018

வரி . 11

எத்தனை ஏமாற்றங்கள் 
நிகழ்ந்த போதிலும் 
இலக்கை அடையாமல் ஓயப்போவதில்லை.

                                                                            10.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...