1.11.2017

துளி.06

அன்போடு ஆரத்தழுவிய
கரங்களே ஆரம்பித்து
வைக்கலாம் துரோகத்தின்
தொடக்க புள்ளியை...

                                           23.12.2016

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...