1.27.2017

துளி.18

தர்மத்தின் வாழ்வுதனை
சூது கவ்வும் மறுபடியும்
தர்மம் வெல்லும்....
- பாரதி
மறுபடியும்
தர்மத்தின் வாழ்வுதனை
சூது கவ்வாது யிருக்க
சூத்திரம் யேதும்மில்லை
யாரிடமும்...

                                                     27.01.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...