1.11.2017

துளி.02

காதலிக்கவும் இல்லை
காதலிக்கபடவும் இல்லை
கடந்து விட்டது
கண(னா) காலம்.
                                                    09.12.2016.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...