1.11.2017

துளி.02

காதலிக்கவும் இல்லை
காதலிக்கபடவும் இல்லை
கடந்து விட்டது
கண(னா) காலம்.
                                                    09.12.2016.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...