1.11.2017

துளி.07

நீ
அறிந்த மொழிகளின்
நிலவெளியில் பயணிக்கிறேன்
நின் நினைவுகளோடு. . .
நாம்
தொடர்பு எல்லைக்கு
வெளியே இருந்தபோதிலும்.. .

                                                26.12.2016

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...