1.11.2017

துளி.03

பொருளற்ற ஒரு சொல்
பொருள் பொதிந்த ஒரு பார்வை 
புரிந்து கொள்வேன் நான்.

                                                           10.12.2016 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...