1.11.2017

துளி.12

புள்ளிகளை
சிறைப்பிடித்து
கோலமென
பெயரிடுகிறாய் நீ...

                                   04.01.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...