1.11.2017

துளி.12

புள்ளிகளை
சிறைப்பிடித்து
கோலமென
பெயரிடுகிறாய் நீ...

                                   04.01.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...