1.11.2017

துளி.14

தான் அழகி இல்லை 
என சொல்வதால் 
அவள்
பேரழகியாய் தெரிகிறாள்...

                                       09.01.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...