1.11.2017

துளி.11.

புவியீர்ப்பு விசையா
விழியீர்ப்பு விசையா
சிகரத்தின் மீது அவன்....

                                       03.01.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...