1.11.2017

துளி.01


மழை காலத்தில்
துளிர்த்த.....
நம் நட்பு


கோடை காலத்தில்
கருகி போனது
ஏன் தோழி.                                          03.10.2016


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...